František Kudláč                    | En | De | Sk |

Akademický maliar a grafik ( 1954 v Bratislave ). 1981 absolvuje Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Venuje sa hlavne litografii, serigrafii, ilustrácii knižnej i novinovej a maľbe. Mal viacero samostatných výstav a zúčastňuje sa na viacerých kolektívnych výstavách ako člen Spolku grafikov. Podieľal sa na niekoľkých monumentálnych výzdobách v technike mozaiky a nástennej maľby a výtvarne spolupracoval pri tvorbe niekoľkých filmov. Žije v Bratislave. Ukážku svojej tvorby prezentuje v internetovej kaviarni na Klariskej 4 v Bratislave.

Home
O autorovi
  Obrazy - kresby
  Ilustrácie
  Grafika
    Hudobníci
Cenník
Kontakt

     Creatad by M-Consult                                                                                   Galéria František Kudláč    All rights reserved